Павел Хрисков

С интерес към другите и полезност във всяко начинание

Odoo • Image and Text

Какъв е смисъла от всичко, което правим, ако всъщност няма, с кого да споделим резултатите и полезността си.

Аз съм Павел Хрисков и от 2009 година се занимавам с бизнес и финансово съветничество. 

Още през 2006 година на прага на отговорния живот преживях тежка автомобилна катастрофа. Още тогава се сблъсках със суровата страна на живота и получих първите си сериозни уроци, като между тях имаше доста добър такъв в сферата на финансите. Благодарение на застраховка тогава видях от собствен опит, колко са важни финансовите инструменти, особено, когато се ползват правилно и по предназначение. 

През 2009 година започнах паралелно с градене на кариера в ИТ сектора и да се занимавам в подкрепа на осъзнаванията си през 2006 година и със живото-застраховане. С времето се докоснах до съдбите на много хора и въпреки успешна кариера в ИТ бизнеса, в мен винаги е било интересно и слабост застрахователното осигуряване, поради въздействието му върху живота на човека. С времето разбрах, че всъщност живото-застраховката е един от многото финансови инструменти, които могат да въздействат към благоприятно развитие на живота на един човек. Осъзнах и че правилния подбор, подредба и структуриране на финансите оказват сериозно благоприятно въздействие върху финансите и живота на хората.

Тогава забелязах и че много хора използват всъщност финансовото си положение, като оправдание за неуспехите и неудачите в живота си. Забелязах, че изключително много хора изпадат в това състояние поради основно липса на елементарна финансова култура. Така осъзнах, че една от причините да сме нещастни като нация, дори по нещастни от хората в Сирия по време на война, е че много лесно използваме парите за оправдание, за това че сме направили или не сме направили някакъв избор. Станах свидетел, как дългогодишни връзки и партньорства се разпадаха с простата и дежурна причина “пари”, а отзад стояха много сериозни, но неосъзнати причини, а парите са били просто катализатор и последна капка.

Винаги съм смятал, че нищо не би имало смисъл, че го знаем или можем, ако не сме полезни на други хора, с това което знаем и можем. 

Поради тази причина реших, че имам знание, което трябва да споделя с хората.

 Знание, което смятам, че е допринесе за подобряване на много неща в живота на хората, дори и в държавата, а и ще даде шанс на хората да се фокусират над наистина важните неща от живота, без да може материалното да отвлича вниманието им и да го използват за оправдание.
За мен, за да израсне един човек и да се развива е нужно да изгради умения, които са универсални във всеки аспект от живота ни. Да управляваш пари за мен не се различава с нищо от това да се управляват поверени ти ресурси. За това е нужно да се изградят качества, като дисциплина, търпение, критично мислене (което е различно от мрънкане и хейт), последователност и склонност към действие и взимане на решения.

С времето видях, колко много хора, които смятаха, че парите са им проблем, а не те самите, правиха и повтаряха едни и същи грешки в живота си и търсеха винаги оправдания за случилото се или неуспехите извън себе си. Видях и доста хора, които смятаха че истината е в парите, но след като ги постигнаха бяха нещастни, но този път се чувстваха пусто и мизерно отвътре. За себе си намерих, какво запълва тази празнина, защото на 25 бях в същата ситуация, но ми се наложи да измина дълъг и трънлив път, докато започна да стигам до осъзнавания. При всички положения опитът ми показва, че при всички случаи решението, никога не е в парите или отвън.

За това да помагам на хората да се научат да управляват финансите си, стана моя лична кауза и вече повече от 10 години съветвам и хора, как да определят личните си финансови цели, как да управляват ефективно парите си и как да постигат истинска финансова стабилност и свобода, за да могат наистина да се фокусират над важните неща от живота, които създават истинския смисъл и цялост.

Опитът в личните финанси и развитието на ИТ компания за изключително малко време ме сблъскаха с изключително много истории, казуси, модели и бизнеси. 

Тъй като винаги съм вярвал, че бизнесът не е, това което правиш, а отношението, към това което правиш, започнах да помагам на предприемачи да развиват както модели, бизнес планове, проекти, така и да добавят нещо стойностно за клиентите си което да покаже отношението им към подетите начинания от тях.

Искрено вярвам, че ако създадем един добър и стабилен бизнес климат съставен от малки и средни предприятия, това ще намали и страха на хората и нерационалното, абсурдно и несериозно лекомислено поведение в стил “живей си живота днес, че утре може да има промени и проблеми”.

Аз съм може би прекален идеалист-романтик, но предпочитам да бъда истински полезен на хората.

Предпочитам да говорим, за това което може и да не им харесва и не им е приятно сега, но по този начин да го предотвратим да не стане реалност утре.

Предпочитам въпреки, че бих спечелил, да не продам на клиента си, това което в бъдеще ще отрови живота , защото смятам, че ако не мога да помогна е по-добре да не преча. 

Много често ми се налага да работя с клиенти, които са развили изключително успешен бизнес, но в даден момент нещо някъде е забуксувало и изглежда че нещата са станали безнадеждни. В тези моменти съм забелязал, че човек има нужда от някой, който да погледне нещата отстрани неутрално и да си даде мнението. В тези моменти сме стигали с клиентите до ситуации, в които заедно сме преработвали просто някои от вътрешните работни процеси и с тази оптимизация в един момент всичко се променя от безнадеждно в напълно развиващо се състояние. Наистина съм щастлив когато видя, как един оптимизиран вътрешен процес може да повлияе, както на финансовия резултат, така и на отношенията, ефективността и развитието на хората в организацията.

Аз избрах да съм съветник в областта на личните финанси и бизнес развитието, защото съм до хората, в моментите, в които имат най-голяма нужда от приятелски съвет и понякога от конструктивна критика и предложения. За мен това е лично призвание, което много често е нелеко бреме особено, когато срещу теб човекът, иска да му помогнеш е в процес на осъзнаване на някои неща, които или му е трудно да си признае или да приеме, че са негова отговорност и резултат от негови действия и бездействия.

Да съм съветник ми дава възможността да бъда наблюдател и същевременно човек в полза на другите, защото моят основен движещ девиз е “полезност във всяко начинание”

Това е и причината, поради която създадох Хрисков Груп. Това е фирма, фокусиран над подкрепата и развитието на организации стремящи се да работят в посока развитие и полезност за живота на хората.