ФИНАНСОВИ УСЛУГИ

Накарайте парите да работят за вас, а не вие за тях. 

Odoo - Sample 3 for three columns

Финансово планиране

Финансовото планиране е първата и може би една от най-важните стъпки в процеса на управление на личните финанси и създаване на личната финансова независимост и сигурност, която всички желаем. Планирането обуславя очакваните крайни резултати, които желаем да бъдат постигнати.

Odoo - Sample 1 for three columns

Осигуително планиране

Ако вече не можете да работите, ако някой в семейството ви или вие се разболеете сериозно и ви трябват доста пари за възстановяване, как ще се справите?
Имате ли план, как ще подсигурите образованието на децата си?
До кога възнамерявате да работите активно, за да осигурявате текущят си стандарт на живот? 

Odoo - Sample 2 for three columns

Пенсионно планиране

Държавната пенсионна система е ясно за всички, че е ненадежна за достойните ни старини, но ако желаем достойни старини, трябва да се погрижим за това и да планираме от рано целите си и плана за пенсиониране и разбиранията си за изживяване на достойни старини или прекратяване на активна работа.

Odoo - Sample 1 for three columns

Финансово съветване

Най-често наблюдаваното схващане при управлението на личните финанси е, че човек обръща внимание над управлението на финансовите потоци, а реално това е изключително голяма грешка. Ние ще ви подкрепим със съвети, за управляване на потоците и активите ви, за да можете да накарате парите ви да правят пари.

Odoo - Sample 2 for three columns


Инвестиционен съветник

Много хора смятат, че инвестирането е много сложно, напрягащо и стресиращо или че трябва да имате много големи капитали, което е присъщо на богатите. Всъщност не е нужно да сте финансист или богат или да поемате огромни рискове в инвестирането, но трябва да имате ясни цели и правилни партньори.

Odoo - Sample 3 for three columns

Защита на имуществото

Не живейте за имуществтото си. То трябва да ви бъде просто инструмент за постигане на цели и мечти. Защитете се като просто прехвърлите финансовата отговорност на застрахователи, които могат наистина да я поемат.
Защитата на вашето имущество ви гарантира, че защитавате вашият капитал в бъдеще.

Знаете ли:

  • Колко пари сте искарали през целия си живот до момента?

  • Колко от тези пари са останали във вас?

  • Къде ли отиват всичките спечелени пари?

  • Финансовите си потоци и можете ли да ги управлявате?

  • Дали наистина сте доволни от финансовите резултати, които имате с текущото управление на финансите си?

  • Какво щеше да се случи с живота ви, ако сега не можете да работите и да изкарвате повече пари?

Това са няколко прости въпроса, на които повече хора отбягват да си отговарят, но реално тези въпроси много често са в дъното на много други наши лични проблеми. Ние можем да ви помогнем в намирането на отговорите на много въпроси за личните ви финанси и достигането на финансова независимост.

Парите не са, това което бяха в детството. Колкото повече напредваме във възрастта си, толкова по-често се налага да вземаме важни решения обвързани с текущото ни финансово положение и същевременно тези решения несъмнено се отразяват и бъдещото ни финансово положение.

Поради тази причина личните финанси, колкото и да изглежда прекалено сериозно трябва да бъдат управлявани, а не просто харчени.

"Хрисков" ЕООД и неговите финансови съветници, не са инвестиционни консултанти и посредници. Компанията не предоставя инвестиционни схеми и възможности. "Хрисков" ЕООД е търговско дружество, в което негови служители могат да бъдат само съветници на ниво планиране и структуриране на финансите, но нямат право да инвестират и управляват директно вашите финанси. Всички финансови операции могат да бъдат свързани само с принципно съветване, но не и в директно финансово управление. Компанията не сключва договори за инвестиции и не носи отговорност при сключване на лични договори с или между други Търговски дружества или Физически лица.

Материалите предоставени от "Хрисков" ЕООД не съдържат и не трябва да се тълкуват, като съдържащи инвестиционен съвет, инвестиционни препоръки, оферта или покана за сделки с финансови инструменти. Моля, имайте предвид, че при анализи на търговията, които се отнасят до предходно представяне, то тяхното поведение може да се промени във времето. Не се дава представа за точността или пълнотата на информацията и всяко лице, което действа по него, прави това изцяло на свой риск.