"Хрисков" ЕООД е консултантска компания работеща сектора на консултирането при стартиране и развитие на нови бизнеси и внедряване на иновативни технологи и ИТ решения и дигитализиране на бизнесите и техните процеси в сферата на съветване и управление на личните финанси и по-специално финансово осигуряване. Също така можем да свормираме и екип и да разработим за вас специализирани ИТ решения за нуждите на отбраната и сигурността.

Бизнес развитие

Когато клиентите ни имат идея, но не могат да я вербализират или развият, ние се намесваме и развиваме и описваме идеята. Създаваме яснота за клиентите си и има помагаме да развият бизнеса си на следващо ниво в бъдеще.


Бизнес технологии

Когато клиентите имат нужда от помощ с технологиите или имат идея, която трябва да бъде реализирана технически в сферата на информационните технологии, ние консултираме ги подпомагаме в справянето с ИТ и развитието им.


Лични финанси

Създаваме индивидуален финансов план, който спазвайки в рамките на 2 до 3 години може да осигури финансово спокойствие и независимост или напускане на работа, пенсиониране или начало на нов бизнес .


Доверен Съветник,

Персонални Съвети, Персонално ОбслужванеВ " Хрисков" ЕООД . предлагаме индивидуално финансово планиране и бизнес консултантски услуги в областта на застрахователното планиране, инвестиционното консултиране, пенсионното планиране, пенсионното консултиране, обезщетенията на служителите и обучение на служителите.

Нашите клиенти получават индивидуални, независими финансови съвети и набор от финансови стратегии, напаснати към техните нужди. Нашата гама от клиенти включва, но не се ограничава до собственици на фирми, организации с нестопанска цел, физически лица и клиенти за семейно планиране.

В последствие, можем да ви изградим или предложим готови ИТ / Бизнес решения, които да разширят вашия бизнес и да го направят по-ефективен и конкурентен.


Заявете вашето желание за среща с наш  консултант, като последвате бутона в дясно 

Последни бизнес публикации 

Последни публикации