Предприемачество за граждански организации

Български център за нестопанско право заедно с подкрепата на Фондация „Америка за България“ организира онлайн обучение за начинаещи, посветено на темата "Предприемачаство за гражданските организации", чиято цел е да вдъхнови и насърчи граждански организации да стартират свързана с мисията си стопанска дейност.

Ще започнем с провокация - специален модул, който ще ви запознае с успешни примери на предприемачески инициативи на граждански организации от България и ще ви помогне в търсенето на вашата предприемаческа идея. 


Павел Хрисков ще бъде гост лектор във втория модул, където ще може да подкрепи участниците със своята експертиза. Така ще поставим основите за развитието на стопанска дейност от граждански организации - общи законови правила, инструменти за бизнес моделиране и финансово планиране.

Odoo • Text and Image

Развитието на предприемачески умения става все по-необходимо сред гражданските организации. Свързаната с мисията стопанка дейност е начин да постигате устойчивост на своите инициативи и каузи в дългосрочен план.  Обучението е насочено към граждански организации (юридически лица с нестопанска цел, читалища, настоятелства към детски градини или училища), които до момента не са осъществявали подобна дейност, но биха желали да развият плановете си в тази посока или искат да разнообразят източниците си на финансиране, но им е трудно да си отговорят на въпросите какво, как, кога.      

Изисквания към участниците

  • Да са граждански организации, вписани в Агенция по вписванията;

  • Да не са развивали до момента свързана с мисията си стопанска дейност, но желаят да развият знанията и уменията си в тази сфера.    

Програма, обучители и формат на обучението

Обучението ще се проведе на 3 и 4 февруари 2021 г. онлайн в платформата ZOOM и включва 3 обучителни модули, разпределени в два дни. 

3 февруари 2021

Модул 1: Идеатон за предприемачески идеи – интерактивна сесия за генериране на нови бизнес идеи, чрез запознаване с успешни примери за социално предприемачество в България 

Фасилитатори

Company team

Павлета Алексиева, Български център за нестопанско право

Павлета Алексиева е юрист и изпълнява длъжността програмен директор на Български център за нестопанско право от 2009 г. насам. Павлета има повече от петгодишен юридически опит с акцент върху правната и данъчната рамка на НПО в България. Павлета има опит в изготвянето на правни анализи, сравнителни изследвания и предоставянето на правни консултации. Последната й работа и проучване са свързани със законодателни промени в очакване на ратификацията на Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания в България.


Company team

Елена Калинова, Български център за нестопанско право 

Елена Калинова е финансов директор на Български център за нестопанско право. Има магистърска степен по „финанси“ към Университета за национално и световно стопанство. Има дългогодишен професионален опит в работата с неправителствени организации, познава отблизо спецификите на тяхната дейност и най-вече – как изрядно да си водят финансовите и счетоводните документи, как да подготвят и оптимизират своите бюджети и да отчетат направените разходи в съответствие с изискванията на донорите. В ежедневната ѝ работа често оказва подкрепа на НПО при разрешаването на данъчни и счетоводни казуси и спорове с държавни институции.

Модул 2: Правни изисквания за развитие на стопанска дейност от граждански организации – включва лекционна сесия, представяща изискванията на Закона за юридически лица с нестопанска цел, специфичната регулация на социалното предприемачество в България, основни правила за данъчно отчитане на приходи от стопанска дейност, основни насоки и алгоритъм за ценообразуване на продукти и услуги, и сесия за въпроси и отговори.

Лектори: Павлета Алексиева и Елена Калинова, Български център за нестопанско право

4 февруари 2021

Модул 3: Инструменти за бизнес моделиране и финансово планиране на предприемачески идеи – включва лекционна сесия, представяща специфични инструменти за обследване на бизнес идеи и за планиране на бизнес идеи (канава на бизнес идея, бизнес план и финансови прогнози)

Лектор:

Company team

Павел Хрисков, основател и управител на Хрисков Груп


Павел Хрисков е oсновател на Хрисков Груп с основен фокус над развитие и визионерство. Работи в Hewlett-Packard, като става част от екип, отговарящ за поддръжката на IBM Mainframe zOS технологии. Междувременно се присъединява към застрахователния брокер Тогедър България и по-късно става съсобственик на компанията. В 2016 г. съосновава консултантска компания в сферата на счетоводството, данъчното консултиране и юридическата протекция.  

Регистрация за обучението

Можете да се запишете за обучението като попълните онлайн регистрационния формуляр до 27 януари 2021.

Участвайки в обучението вие получавате:

  • Достъп до онлайн информационни и обучителни материали, свързани с темите

  • Възможност да се включите в интерактивни онлайн обучителни дейности, които да ви помогнат да видите ползите и предизвикателствата пред социалното предприемачество

  • Да се запознаете с дейността на успешни социални предприятия от България

  • Да натрупате знания относно развитие на свързана с мисията стопанска дейност

  • Да се запознаете с други като вас, които също си задават въпросите какво, как, защо.   

Такса участие*

  • Такса самоучастие при ранно записване до 21 януари: 40 лева

  • Такса самоучастие при редовно записване (след 21 януари до 27 януари): 45 лева

*Таксата е с включено ДДС и се заплаща след получаване на потвърждение за участието от страна на Български център за нестопанско право преди датата за провеждане на обучението.

Обучението се организира от Български център за нестопанско право с подкрепата на Фондация „Америка за България“.

За контакти

Можете да се свържете с нас на info@bcnl.org (Български център за нестопанско право), тел. 0885 80 62 24 (Павлета Алексиева).

Повече за обучението можете да намерите на сайта на Български Център за Нестопанско Право

3 февруари 2021

Модул 1: Идеатон за предприемачески идеи – интерактивна сесия за генериране на нови бизнес идеи, чрез запознаване с успешни примери за социално предприемачество в България 

Модул 2: Правни изисквания за развитие на стопанска дейност от граждански организации – включва лекционна сесия, представяща изискванията на Закона за юридически лица с нестопанска цел, специфичната регулация на социалното предприемачество в България, основни правила за данъчно отчитане на приходи от стопанска дейност, основни насоки и алгоритъм за ценообразуване на продукти и услуги, и сесия за въпроси и отговори.


4 февруари 2021

Модул 3: Инструменти за бизнес моделиране и финансово планиране на предприемачески идеи – включва лекционна сесия, представяща специфични инструменти за обследване на бизнес идеи и за планиране на бизнес идеи (канава на бизнес идея, бизнес план и финансови прогнози)