Отлагането - най-сигурния начин за финансов крах
24 юли, 2020 by
Отлагането - най-сигурния начин за финансов крах
Хрисков, Павел Хрисков

Ефектът на дългосрочните инвестиции е отложен във времето, поради тази причина много често хората го омаловажават и са склонни да протакат заделянето на средства за тях. Те предпочитат да повишат стандарта си на живот за сметка на средствата, които трябва да заделят за дългосрочните си финанси.

Да приемем, че заплатата ни е 1000 лв. Редно е да насочим 300 лв. от тях към дългосрочните си финанси (100 лв. за пенсия, 100 лв. за здраве и 100 лв. за инвестиции за подобряване на стандарта ни на живот). По този начин от заплата 1000 лева в момента ще можем да харчим само 700 лв. (нашите краткосрочни финанси).

Повече от 90 % от хората се поддават на изкушението да надвишат парите си за харчене в момента, като пренасочат средства от дългосрочните си финанси към краткосрочните. Оправдават действията си с това, че имат време да се погрижат за дългосрочните си финанси. Успокояват се с надеждата, че утре, когато имат повече пари и по-малко нужди, ще заделят повече. Истината обаче е, че никога няма да имат излишни пари. Реално, колкото повече отлагат във времето това заделяне, толкова по-голяма част от краткосрочните им финанси ще трябва да пренасочат към дългосрочните. Ако правят това достатъчно дълго време ще се стигне до момента, когато дори и да заделят целия си доход, то той няма да бъде достатъчен, за да запълни многобройните дупки, които са се появили.

Ще дадем нагледен пример как отлагането влияе пагубно на нашите финанси. Нека приемем, че искаме да си осигурим частна пенсия в размер на 1000 евро, която да започнем да получаваме на 65 годишна възраст.

Ако започнем да заделяме за нея на:

  • 20 години - ще даваме 13,91 евро на месец.

  • 25 години - ще даваме месечно по 22,59 евро.

  • 30 години - ще даваме по 36,90 евро на месец.

  • 35 години цената е 60,79 евро на месец.

  • 40 години вече ще даваме на месец 101,68 евро на месец.

  • 45 години ще ни струва по 174,60 евро на месец.

  • 50 вече ще трябва да се лишим от 314,74 евро на месец.

  • 55 години всеки месец от нашия доход ще отлитат 627,45 евро.

Сами може да видите, че ако спазваме правилото и отделяме по 10% от доходите си за пенсия, на 65 години може и да сме милионери. Вярно е и обратното, колкото повече отлагаме, толкова по-скъпо става за нас. Ориентировъчно за всеки 5 години отлагане, цената се удвоява.

Накратко това означава, че ако сега се поддадем и похарчим дългосрочните си финанси за в бъдеще ще трябва да се лишаваме от двойно повече неща.


Отлагането - най-сигурния начин за финансов крах
Хрисков, Павел Хрисков
24 юли, 2020
Сподели този пост